1-  Genel Durum:

Okul öncesi   

            - İlçemizde 1’i özel olmak üzere 4 anaokulu vardır. (Zübeyde Hanım Anaokulu, Karasu Anaokulu, Kurudere Anaokulu, Özel Zeliha Anaokulu)’dur.

            Bu okullardaki öğrenci sayısı ise;

 

Zübeyde Hanım Anaokulu           

121

Karasu Anaokulu                           

70

Kurudere Anaokulu                      

44

Özel Zeliha Anaokulu                     

51

Toplam

252

 Anaokullarında Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı     :  19’dur.

                - İlköğretim okulları bünyesinde 30 derslik ve 39 anasınıfı şubesinde toplam 855 okulöncesi öğrencisi öğrenim görmektedir.

 

Okul öncesi Toplam Öğrenci Sayısı

855

Okulöncesi Toplam Öğretmen Sayısı   (ücretli dahil)

51

Okulöncesinde Okullaşma Oranı (Yaş gurubuna göre)

44

Okulöncesinde Okullaşma Oranı   (6 Yaş gurubuna göre)

% 82

Okulöncesinde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı        

20

 İlköğretim

            - İlçemiz merkezinde 7,  köy ve beldelerimizde 24 olmak üzere toplam;  31 ilköğretim okulu vardır.

             Bu okullarımız; 8’i ilçe merkezinde, 14’ü köylerde olmak üzere toplamda 22 ortaokul vardır.     

 

İlköğretim Okullarımızdaki Toplam Öğrenci Sayısı

7241

İlköğretim Okullarımızdaki Toplam Öğretmen Sayısı

(Ücretli dahil)              

434

İlköğretim Okullarımızdaki Toplam Derslik Sayısı

315

İlköğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Oranı

23

Mezunlarında SBS kazanma oranı

 % 67,5

          Ortaöğretim

- İlçemiz merkezinde 3’ü Anadolu olmak üzere 6 adet ortaöğretim kurumu vardır. Bunun yanında 1’de Mesleki Eğitim Merkezi mevcuttur.

- Bu okullarımızda 1448’i Anadolu Liselerinde, 294’ü Anadolu Öğretmen Lisesinde, 1353’ü Mesleki ve Teknik Liselerde olmak üzere; 3095 öğrenci öğrenim görmektedir.    

 

Ortaöğretimde Toplam Öğrenci Sayısı                             

3095

Ortaöğretim Toplam Öğretmen sayısı (Ücretli dahil)

186

Ortaöğretim Toplam Derslik Sayısı                                  

112

Ortaöğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Oranı       

39

Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte başarı oranı

% 47

İLÇE GENELİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE DERSLİK DURUMU

  ÖĞRENCİ SAYISI

 

Okul öncesi  Öğrenci Sayısı               

855

İlköğretim   Öğrenci Sayısı                 

7241

Ortaöğretim  Öğrenci Sayısı               

3095

                  TOPLAM                             

113133

          ÖĞRETMEN SAYISI

Okulöncesi  Öğretmen Sayısı

 

38 kadrolu, 8 ücretli

Toplam : 46

İlköğretim   Öğretmen Sayısı

 

404 kadrolu, 30 ücretli

Toplam : 434

Ortaöğretim  Öğretmen Sayısı

 

179 kadrolu, 7 ücretli Toplam : 186

TOPLAM

621 kadrolu, 45 ücretli

Toplam : 666’dır.

 DERSLİK SAYISI

Okul Öncesi Derslik Sayısı                  

44 (30’u ilköğretim bünyesinde anasınıfı)

İlköğretim Derslik Sayısı                     

315 (+30 anasınıfı)

Ortaöğretim Derslik Sayısı                  

79

TOPLAM                                    

438

 GENEL TOPLAM

İlçe Öğrenci Sayısı                             

11.133

İlçe Öğretmen Sayısı                         

621

İlçe Derslik Sayısı                              

438

  2-  Sınavlarda Durum:

- İlçemiz SBS sınavlarında Sakarya ilçeleri arasında performansa göre 10. sırada yer almaktadır. SBS’de sınava giren öğrencilerimizin % 50’si sınavla kayıt alan okullara girmeye hak kazanmışlardır. 

              İlköğretimden Ortaöğretime Geçişte Başarı Oranı                      

                                                                  

 

Yıllar

2011

2012

2013

Sınava Giren Öğrenci Sayısı

818

762

831

Sınava Girmeyen Öğrenci Sayısı

113

164

99

Anadolu Lisesi Kazanan Ö.S.

253

267

383

Anadolu Öğretmen Lisesi Gir. Kazanan Ö.S.

44

57

82

Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Kazanan Ö.S.

60

23

19

Fen Lisesi Kazanan Ö.S.

9

5

11

Anadolu Sağlık ve Meslek Lisesi Kazanan Ö.S.

0

12

20

Güzel Sanatlar Lisesi Kazanan Ö.S.

1

1

-

Anadolu İHL Kazanan Ö.S.

10

15

41

SBS ile Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı

377

381

560

SBS Yerleştirme Oranı (%)

% 46

% 50

% 67

         

          Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Başarı Oranı

- Okullarımızdan mezun olup, bir yükseköğretim programına kaydolan öğrencilerin oranı % 67’dir. Karasu ilçemiz Sakarya genelinde Yüksek Öğretime Geçişte ilçeler arasında 7.sırada yer almaktadır.  

 

Yıllar

2011

2012

2013

Mezun Öğrenci Sayısı

299

495

461

Sınava Giren Öğrenci Sayısı

262

486

446

Sınava Girmeyen Öğrenci Sayısı

37

23

15

Lisans Kazanan Öğrenci Sayısı

57

88

108

Ön Lisans Kazanan Öğrenci Sayısı

3

127

104

AÖF Kazanan Öğrenci Sayısı

6

9

6

Sınavsız Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı

135

48

78

Yüksek Öğretim Programı Kazanan Öğrenci Say

201

272

218

Sınava Girenlerin Başarı Oranı

% 25,2

% 46

% 49