Tabanca-Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat

TABANCA BULUNDURMA RUHSATI VE YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSAT İŞLEMLERİ
 
1- Bulundurma Tabanca Ruhsatı Ve Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte sorumluluk bölgesine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.
2- Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca dilekçelerde Kaymakamlık havalesi aranmamaktadır.
3- Silah Taşıma Ruhsatları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce verilmektedir.
 
TABANCA BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Silahı bulunduracağı yer, mesken, işyeri açıkça belirtilecek, ayrıca devir alınıyorsa devir alacağı tabancanın ruhsat fotokopisi eklenecek. )
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu (Bulundurma Silah)
4- Yarım Kapaklı Dosya
5- Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına dair yazı.
6-  Dört(4) adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
7- Silah Ruhsat İstek Formu
 
 
 
 
 
 
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe
2- 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
3- Yarım Kapaklı Dosya
4- Aile Hekiminden Alınan Sağlık Raporu ( Ateşli Silah Bulundurmasında Psikolojik, Nörolojik veya Fiziki Bakımdan Sakınca Yoktur ibaresi bulunacaktır)
5- Maliyeye Yatırılacak Harca İlişkin Dekont (2016 yılı 29,00 TL)
6- Yivsiz Av Tüfeği İstek Formu
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- Vergi Dairesinden Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı
 
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN BİLDİRİMİ

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2-Ses ve Gaz fişeği (kurusıkı)  ya ait fatura
 
ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN KULLANILMASI MÜRACAATINDA

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2-Taahhütname (Noterden A sınıfı ateşleyici belgesi sahibi)
3-Sigorta Poliçesi (A sınıfı ateşleyici belgesi sahibi)
4-A sınıfı ateşleyici belgesi fotokopisi
Satın Alma Ve Yivsiz Tüfek Ruhsatı İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Satın Alma Belgesi İçin Örnek Dilekçe Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Süresi Dolan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Yivsiz Av Tüfeği Devri İçin Örnek Dilekçe-Devir Alan Şahıs İçin  Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Yivsiz Av Tüfeği Devri İçin Örnek Dilekçe-Devreden Şahıs İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...